Litera: P

Pągowski Bolesław (1894 – 1939?)
Pachlewski Roman (1923-2002)
Pacowski Tryb
Paczkowski Władysław (1901-1951)
Paczoski, Józef Konrad, prof. (1864-1942)
Pałac carski (Białowieża)
Pałac carski w dawnej ilustracji (Bialowieża)
Pałacówka
Pałacowa Droga (Tryb) (Białowieski Park Narodowy)
Państwowa Szkoła dla Leśniczych w Białowieży (Białowieża)
Państwowa Szkoła Przemysłu Drzewnego w Białowieży
Pamiętnik o powstaniu Białowieskiem
Parafia Prawosławna św.Mikołaja (Białowieża)
Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Białowieży
Parafia rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (Hajnówka)
Park Dyrekcyjny (Białowieża)
Park Pałacowy (Białowieża)
Park Pałacowy (mapa interaktywna)
Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody (wydawca: Białowieski Park Narodowy)
Parking Zwierzyniec
Parzych Krzysztof (Stormbringer)
Paszkiewicz Ryszard, proboszcz parafii rzymskokatolickiej (Białowieża)
Patejuk Mikołaj (1923-2007)
Paterek Piotr (1906-1946)
Pawilon (uroczysko)
Pawilon myśliwski
Pawliczuk Helena (z d. Buszko) (1937-2008)
Pazik dębowiec (Neozephyrus quercus)
Pensjonat Wejmutka (Białowieża)
Philippona Jeroen
Pieczęć Gminy Białowieża
Pieczkin Aleksander
Pień pod Sejmem RP (Puszcza Białowieska)
Pilucik Piotr (1914-1981)
Piżmak
Piotrowski Waldemar, wikariusz Parafii Prawosławnej św.Mikołaja (Białowieża)
Pirożnikow Włodzimierz (1920-2008)
Placówka
Płaszka
Pocztówki (Białowieża)
Podcięta sosna ze śniotem (Białowieski Park Narodowy)
Podkościelny Stanisław (1899-1982)
Podłaszczyk Mikołaj, ppłk. inż.
Podolany (Białowieża)
Pogorzelce (wieś)
Polana Berezowo
Polana Białowieska
Polany osadnicze Puszczy Białowieskiej (polska część)
Polech Michał, gen. bryg. pilot (1932-1999)
Poletyło Tadeusz (1953-1999)
Pomnik Konstytucji 3 Maja (Białowieża)
Pomnik żubra (Zwierzyniec)
Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego z 1934 r. (Białowieża)
Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego z 2008 r. (Białowieża)
Pomnik Sybiraków w Białowieży
Pomnik w miejscu straceń przed cerkwią w Białowieży
Pomniki Białowieży (Białowieża)
Pomrów wielki (ślimak)
Pomruk (żubr)
Poniatowski Jóżef, książę (1763-1813)
Popiel Józef
Popiersie cara Aleksandra II (Białowieża)
Popławska Marta
Porostnica wielokształtna ( Marchantia polymorpha)
Poryjewo (Hajnówka)
Posłaniec Miłości (czasopismo)
Posokowiec hanowerski – dar Göringa
Postolko Tadeusz (1897-1944)
Postołowo
Potoka Jan (1900-1965)
Potton Craig
Powalona sosna (Białowieski Park Narodowy)
Powiat białowieski
Powstanie styczniowe w Puszczy Białowieskiej
Proboszczowie Parafii Prawosławnej św. Mikołaja w Białowieży
Proboszczowie Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Białowieży
Protokół konferencji w sprawie rezerwatów w Puszczy Białowieskiej (29 grudnia 1921 r.)
Przewłoka (rzeka)
Przewodnicy białowiescy w fotografii
Przysposobienie Wojskowe Leśników (Białowieża)
Pucek, Zdzisław Kazimierz , prof. dr hab. (1930-2007)
Puchalski Włodzimierz (1908-1979)
Puszcza (biuletyn)
Puszcza Białowieska
Puszcza Białowieska - cechy wyróżniające
Puszcza Białowieska - geomorfologia i stosunki wodne
Puszcza Białowieska - gleby
Puszcza Białowieska – położenie fizyczno-geograficzne i administracyjne oraz stan posiadania
Puszcza Białowieska i Park Narodowy w Białowieży - Jan Jerzy Karpiński
Puszcza Bialowieska w Roczniku Ochrona Przyrody
Puszcza Białowieska w hasłach encyklopedycznych
Puszczyk
Puszczyk (wydawca: Białowieski Park Narodowy)
Puszczyk mszarny
Puszkarski Klaudiusz (1905-1998), proboszcz parafii prawosławnej (Białowieża)
Pysznik dębowiec (Eurythyrea quercus )


Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda