Litera: M

Mączewski Feliks (1896-1975)
Majak Wiktor
Maksymalne rozmiary drzew w Białowieskim Parku Narodowym
Małaszewicz Bazyli (1895-1974)
Malzahn Miłka
Mappa Geometryczna Traktu J.K.Mci z Przyległościami... - M. Połchowskiego
Marta – najpotężniejsza sosna w Puszczy Białowieskiej
Martwa Sosna Dubeltowa
Masiewska Droga (Białowieski Park Narodowy)
Matecznik Białowieski (wydawca: Białowieski Park Narodowy)
Matuszkiewicz Władysław, prof. (1921-2013)
Müntz Jan Henryk (1727-1790)
Medalion żubra Poranka
Miejsce Mocy w oddziale 495
Miejsce mocy w Parku Pałacowym (Białowieża)
Miejsce obozu powstańczego (oddział 549)
Miejsce ogniskowe Filipówka
Miejsce ogniskowe Polana Żubrówka
Miejsce ogniskowe w Pogorzelcach (Pogorzelce)
Miejsce straceń przy Drodze Browskiej
Miejsce straceń przy ulicy Granicznej w Białowieży
Miejsce straceń w Parku Narodowym
Miejsce straceń w starej żwirowni koło Podolan
Miklaszewski Jan (1874-1944)
Miłkowska Danuta Maria (1935-2022)
Miłkowski Lech (1928-2015)
Miłobędzki Józef (1877-1938)
Miłosz Czesław (1911-2004)
Młodzieżowa Akademia Turystyki
Młyn z końca XIX w. (Białowieża)
Modzelewski Stefan
Modzelowski Stefan (1893-1943)
Mogiła Jana Mackiewicza
Mogiła żołnierzy niemieckich
Mogiła Pawła Wysiagina
Mogiła z oddz.223 (Białowieski Park Narodowy)
Mokrzycki Tadeusz, inż. (1926-2007)
Mościcki Ignacy (1867-1946)
Moltke Hans von (1884-1943)
Moroz-Keczyńska Ewa Natalia, mgr
Mostek nad Narewką w Parku Pałacowym (Białowieża)
Mszary (uroczysko)
Mukanowska Urszula (z d. Pankiewicz)
Mukanowski Władysław (1930-2007)
Muzeum carskie w Białowieży
Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego w Hajnówce
Mysz leśna
Myszkiewicz Piotr


Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak