Malzahn Przemysław (1942-2023) 

 

 Przemysław Malzahn

(1942-2023)

Magister inżynier leśnictwa.

 Urodził się w 1942 roku w Łańcucie. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Żyrardowie. Rok studiował w Wyższej Szkole Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, a następnie na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie. Po ukończeniu studiów leśnych odbył staż w Nadleśnictwie Zwierzyniec w Białowieży i swoje życie zawodowe związał z Puszczą Białowieską.

 W latach 1969-2007 pracował w nadleśnictwach Zwierzyniec i Białowieża na stanowiskach praktykanta, kontraktowego adiunkta, p.o. nadleśniczego terenowego i leśniczego Leśnictwa Przewłoka.

 Szczególne zainteresowania przejawiał w dziedzinie hodowli lasu. Był również nauczycielem praktycznej nauki zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej dla Pracujących Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Białymstoku z siedzibą w Białowieży.

 O swojej wieloletniej pracy w Puszczy Białowieskiej przekazał obszerną relację dla Archiwum Leśnej Historii Mówionej.

 Interesował się myślistwem, także hodowlą psów, szczególnie lubił rasę podhalańską.

 Pełnił funkcję radnego Gminnej Rady Narodowej w kadencji 1988-1994.

 Ojciec Miłki (Miłosławy) Malzahn – pisarki, wokalistki, dziennikarki.

 Zmarł 21 stycznia 2023 roku w wieku 80 lat. Pochowany na cmentarzu w Białowieży. (Oprac. Piotr Bajko)

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda