PROPOZYCJE HASEŁ
(naturalnie można zgłaszać swoje propozycje haseł)
BIAŁOWIEŻA NP.:
 • Cerkiew Prawosławna,
 • Halinę Daniłowicz pracownika ZBS, Nauczycielkę , wychowawcę Domu Dziecka , Kierownika Internatu w TL Białowieża,
 • Leszek Wilczek fotograf, przyrodnik,
 • Państwo Miłkowscy

DROGI PUSZCZAŃSKIE NP.:
 • Jagiellońska Droga ,
 • Browska Droga ,
 • Olemburska Droga ,
 • Narewkowska Droga
 • Tomaszowa Droga
 • Wilcza Tryba
 • Żubrowa Droga

UROCZYSKA PUSZCZAŃSKIE NP.:
 • Głęboki Kąt ,
 • Nieznanowo ,
OBIEKTY I MIEJSCA Z TERENU PUSZCZY NP.:
 • Cmentarz ewangelicki (Masiewo),
 • Dąb Jacka Kuronia ,
 • Hotel w Przewłoce,
 • Kaplica św. Huberta ,
 • Leśniczówka „Dziedzinka” ,
 • Leśniczówka „Głęboki Kąt” ,
 • Leśniczówka w Podcerkwach
 • Miejsce obozu powstańczego (oddz.549) ,
 • Miejsce straceń przy Jagiellońskiej Drodze ,
 • Miejsce ogniskowe (Pogorzelce)
 • Stara Białowieża
 • Szlak Królewskich Dębów
 • Wieża widokowa nad Narewką
 • Zielony Hotel ,
 • Zamczysko ,
 • Kładka turystyczna "Żubra Zebra"


OPRACOWANE HASŁA NALEŻY PRZESŁAĆ POD ADRES: zuberek1969@wp.pl

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak