Samojlik Tomasz, dr


 
Pan Tomasz Samojlik podczas badań archeologicznych prowadzonych na terenie Puszczy Białowieskiej
 

Tomasz Samojlik urodził się w Hajnówce i po studiach w Lublinie wrócił w rodzinne strony. Od roku 2002 pracuje w Zakładzie Badania Ssaków w Białowieży gdzie koordynuje projekty unijne oraz rozwija nową dziedzinę badań – historię przyrodniczą.

    W roku 2007 obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie rozprawę doktorską „Antropogenne przemiany środowiska Puszczy Białowieskiej do końca XVIII wieku. Historią Puszczy zajmuje się więc zawodowo, zwłaszcza, że obecnie skupia się na okresie XIX i XX wieku, a więc tym, który zadecydował o współczesnym obliczu Puszczy.

   Tomasz Samojlik zajmuje się również popularyzacją wiedzy o historii Puszczy Białowieskiej pisząc artykuły zarówno w publikacjach naukowych, jak popularnych i prasie codziennej. Jest redaktorem i współautorem popularnej książki „Ochrona i łowy – Puszcza Białowieska w czasach królewskich” Białowieża 2005 i współredaktorem (z Piotrem Daszkiewiczem i Bogumiłą Jędrzejewską) „Puszcza Białowieska w pracach przyrodników 1721 – 1831”, Warszawa 2004.

 Wśród dzieci w regionie popularne są opowieści Tomasza Samojlika o przygodach żubra Pompika. W swojej pozanaukowej twórczości (książki dla dzieci, komiksy) stara się nawiązywać do regionu, jego tradycji i kulturowej różnorodności. (oprac. Janusz Korbel)

 

 

 

LINKI:

"Ochrona i łowy  - Puszcza Białowieska w czasach królewskich"

"Francuski pionier badań prahistorycznych w Białowieży" (Matecznik Białowieski 2/2009) Tomasz Samojlik, Piotr Daszkiewicz


"Drzewo wielce użyteczne – historia lipy drobnolistnej (Tilia cordata) w Puszczy Białowieskiej" (Tomasz Samojlik)

"Najsłuszniejsze drzewo – historia sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w Puszczy Białowieskiej do końca XVIII stulecia "(Tomasz Samojlik)

"Robert Hainard w Bialowieży" (Matecznik Bialowieski 0/2007) Tomasz Samojlik, Piotr Daszkiewicz

 
"Żubry z Puszczy Białowieskiej ofiarowane królowej Wiktorii" (Matecznik Białowieski 1/2007) Tomasz Samojlik, Piotr Daszkiewicz
 

 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda