Gwiazdosz czteropromienny (Geastrum quadrifidum DC. ex Pers.)Gwiazdosz czteropromienny (Geastrum quadrifidum DC. ex Pers.)

Gatunek grzybów należący do rodziny gwiazdoszowatych.

   Rozwija się w lasach i zaroślach, często pod świerkami, chętnie na podłożu wapiennym. Owocniki wytwarza od sierpnia do października, pojedynczo lub w małych grupach. Suche owocniki są znajdowane także w bezśnieżne zimy, a nawet wiosną. Jest to jeden z najmniejszych gwiazdoszy.

  W Puszczy Białowieskiej stwierdzony m.in. w oddziałach: 383D, 384A,385D, 386C,437D, 488. Nasz gwiazdosz czteropromienny prezentowany na zdjęciu rósł w oddz. 671  (znalezieniy w lipcu 2013r.).

Grzyb w Polsce objęty ochroną gatunkową. W Polsce gatunek rzadki. Znajduje się na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski. Ma status R – potencjalnie zagrożony z powodu ograniczonego zasięgu geograficznego i małych obszarów siedliskowych. Znajduje się na listach gatunków zagrożonych także w Belgii, Danii, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Holandii, Szwecji, Litiwe. (oprac. Agnieszka Grabowska, Tomasz Niechoda, zdjęcia: Agnieszka Grabowska).
 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda