Sosna bartna z oddziału 550


  Podstawa pnia sosny - widok od południa (2009r.)
obwód pnia z korą na wys.130cm (lata 60-te XXw.)
 381cm
obwód pnia bez kory (2009r.)  335cm
wysokość drzewa  32m
wykiełkowało XVIIIw.
zamarło II poł. lat 80-tych XXw.

Drzewo martwe od II poł. Lat 80-tych XXw., stojące w borze sosnowym.

  Według prof. Falińskiego ( "Park Narodowy w Puszczy Białowieskiej") podana wysokość drzewa to 32 m (wykonany przeze mnie w 2009r. za pomocą klinometru pomiar drzewa dał taki sam wyniki), a obwód pnia - 381cm. Mój pomiar obwodu pnia dokonany w 2006, kiedy już drzewo było całkiem pozbawione kory, to 335cm. Analiza wycinku w pniu pozawala na przybliżone oszacowanie wieku drzewa na 250-280 lat - co w żadnym razie nie jest rekordem białowieskim - najstarsza sosna białowieska, której wiek udało się precyzyjnie oszacować miała ok.380 lat.

   Drzewo wpisane do rejestru drzew pomnikowy już w latach 60-tych pod numerem 173. W literaturze drzewo jest określane jako sosna bartna – i w tym roku  pod tym względem drzewku dokładnie się przyjrzałem – tzn. główkę zadarłem mocno  do góry - i faktycznie barć moim oczkom się ukazała (na wys. ok.7-9m). Zachowała się też po lewej stronie od barci hwozdownia, co może wskazywać, że bartnik, który wykonał barć, mógłby być - zupełnie jak ja – mańkutem. Śladów po kluczach podtrzymujący śniot brak.

    Jedna z najbardziej legendarnych sosen Puszczy Białowieskiej - uchodziła za najgrubszą w zagospodarowanej części Puszczy Białowieskiej i choć obecnie martwa to daje wyobrażenie, jak olbrzymie drzewa rosły niegdyś białowieskich borach.

   Pierwszy raz byłem przy niej z moimi kumplami (Andrzejem i Irkiem) w 1991 roku – wtedy drzewo było już martwe, a pień drzewa pokryty był jeszcze w całości korą i na wys. ok. 2,5 metra przybita była na nim tabliczka z napisem: ”Pomnik przyrody prawem chroniony”. Prawdopodobnie sosenka, jak już wspomniałem wyżej, zamarła w II połowie lat 80-tych. Obecnie stan pnia jest całkiem przyzwoity i wiele wskazuje na to, że drzewo jeszcze kilka dziesięcioleci postoi. (oprac. Tomasz Niechoda, zuberek1969@wp.pl)

   

ARTYKUŁY:

"Sosny niebotyczne" cz.I Wojciech Adamowski ("Matecznik Białowieski" 2/2008)

"Sosny niebotyczne" cz.II Wojciech Adamowski ("Matecznik Białowieski" 3/2008)

Najsłuszniejsze drzewo – historia sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w Puszczy Białowieskiej do końca XVIII stulecia (Tomasz Samojlik)

 

 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda