Gierkówka (uroczysko)


Zadaszenie na słupkach - miejsce gdzie zorganizowano w 1973r. przyjęcie przy ognisku  dla  E. Gierka i P.Jaroszewicza (2009r.)
lokalizacja oddz.475

Początkowo miejsce ogniskowe, a następnie uroczysko w oddz. 475 Puszczy Białowieskiej. Nazwa ta powstała w 1973 roku – po wizycie w Białowieży ówczesnego I Sekretarza KC PZPR – Edwarda Gierka i towarzyszącego mu premiera Piotra Jaroszewicza. Przebywali oni w Białowieży dwa dni (31 sierpnia i 1 września 1973 roku). Zatrzymali się tutaj w drodze do Białegostoku na zaplanowane w nim na 2 września Centralne Dożynki. Na przyjęcie gości, których podejmował Białowieski Park Narodowy wspólnie z Lasami Państwowymi, wyznaczony został Dom Myśliwski BPN. W pierwszym dniu pobytu E. Gierek i P. Jaroszewicz odwiedzili rezerwat pokazowy żubrów i odbyli przejażdżkę na furmankach po ścisłym rezerwacie - na trasie do „Dębu Jagiełły”.

   Wieczorem, Lasy Państwowe przygotowały przywódcom państwa przyjęcie przy ognisku w puszczy, właśnie w oddziale 475. Wcześniej zbudowano tutaj stół i ławy, nad którymi ustawiono zadaszenie na słupach. Następnego dnia pierwsi obywatele PRL zwiedzili muzeum przyrodnicze. Po obiedzie E. Gierek i P. Jaroszewicz udali się do wsi Jabłonowo-Wypychy, na spotkanie ze starostą dożynek – Janem Jabłonowskim.

      W późniejszym czasie Nadleśnictwo Białowieża podejmowało w Gierkówce swych ważniejszych gości. Np. 26 lutego 1985 roku gościł tutaj pisarz Jan Dobraczyński, ówczesny przewodniczący Rady Krajowej PRON. Z kolei 24 kwietnia 1997 roku Gierkówkę odwiedzili uczestnicy V Kongresu Leśników Polskich; przy tej okazji rosnący nieopodal potężny, piękny dąb (wys. 32 m, obwód 636 cm – w 2008 r.) nazwany został „Dębem Kongresowym”. (oprac. Piotr Bajko)

 

 

 

   

 

 

 

 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda