Sym Antoni (1862-1935)


 
Inż. Antoni Sym – dyrektor DLP
w Białowieży
Piotr Bajko
"Las Polski" nr 12/2012

 Inżynier leśnik, dyrektor Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży w latach 1928-1930.

  Jego ojciec Teofil Sym był nadleśniczym w Łapajówce – w lasach Radawskich na Podkarpaciu (zm. 1906). Matka – Felicja Salwach (zm. 1903).

   Antoni Sym ukończył w 1886 roku Wydział Leśnictwa Politechniki w Wiedniu (Technische Hochschule – obecnie Uniwersytet Techniczny w Wiedniu). Po studiach odbył 3-letni staż zawodowy jako tzw. „c.k. kandydat leśnictwa” przy Dyrekcji Lasów w Gmunden (land Górnej Austrii). W 1889 roku uzyskał stanowisko służbowe „elewa leśnictwa” przy Dyrekcji Lasów w Innsbrucku. W skomplikowanej hierarchii służbowej c.k. – monarchii istotnie wyższym stanowiskiem był tzw. „zarządca lasów i dóbr skarbowych”. Tę funkcję pełnił najpierw w Niepołomicach a następnie w Mikuliczynie – ważnym centrum dawnej Huculszczyzny (obecnie Ukraina). W tej ostatniej roli wymieniony jest w 1904 roku (obok swojego ojca Teofila) na liście członków Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego – samorządowej organizacji zrzeszającej leśników i właścicieli dóbr leśnych. Podczas jubileuszowego XX Zjazdu Towarzystwa ( Żywiec, 20-22 września 1905 roku ) Antoni Sym wystąpił w podwójnej roli jako członka GTL i równocześnie delegata na Zjazd z ramienia Austriackiego Towarzystwa Leśnego w Wiedniu. Gospodarzem tego Zjazdu był Arcyksiążę Karol Stefan Habsburg znany ze swoich polonofilskich poglądów. W następnym roku Sym pełnił rolę plenipotenta Arcyksięcia w dobrach żywieckich. Jeszcze w 1904 roku awansował on na prestiżowe stanowisko „lustratora lasów i dóbr skarbowych”. Tę funkcję pełnił jeszcze w roku 1907 we Lwowie.

   W GTL pełnił m.in. funkcję członka komisji rewizyjnej. Publikował w organie Towarzystwa – miesięczniku „Sylwan”(zob. np. artykuły „Skrętacz sosnowy (Caeoma pinitorquum)” – nr 12/1885; „Klupa” – nr 7/1889).

  Przed przyjściem do Białowieży pracował jako inspektor okręgowy Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Z dniem 31 maja 1928 roku został powołany przez Ministra Rolnictwa na stanowisko dyrektora Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży. Piastował je do 30 września 1930 roku, ze stanowiska odszedł na własną prośbę. Minister Rolnictwa przeniósł go w stan spoczynku.

   Antoni Sym był niechętny idei Parku Narodowego w Puszczy Białowieskiej. Z dniem 31 lipca 1928 roku zwolnił prof. Józefa Paczoskiego z zajmowanego stanowiska kierownika Nadleśnictwa Rezerwat (późniejszy Park Narodowy). Protestował przeciwko ustawieniu bramy wjazdowej do Parku Narodowego. Był natomiast zwolennikiem sprowadzenia do puszczy żubrów; asystował w dniu 19 września 1929 roku przy wypuszczaniu pierwszych przywiezionych sztuk do zwierzyńca. W Białowieży stał na czele Komitetu Dyrekcyjnego Ligi Obrony Przeciwgazowej i Powietrznej (LOPP).

   Antoni Sym zmarł 4 maja 1935 roku. Pochowany został na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie tzw. Stare Powązki (kw. 348, rząd 2). (Oprac. Piotr Bajko i Prof. Antoni Sym – wnuk dyrektora A. Syma)


 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda