Sorocza Nóżka


 
Sorocza Nóżka - widok ogólny (2010r.)
liczba mieszkańców 12 os.

Nieduża kolonia położona na skraju Puszczy Białowieskiej, przysiółek sołectwa Nowosady.

Dawna nazwa osady to Jasie, Łukasze. Obecna nazwa pochodzi z okresu po 1945 r. Znaczenie i pochodzenie obecnej nazwy niewyjaśnione.

Przed II wojną światową osada liczyła 3 gospodarstwa 12 mieszkańców.

  20 czerwca 1942 r. żandarmi z posterunku w Hajnówce otoczyli kolonię i zmusili mieszkańców do opuszczenia domów. Wszystkich ludzi przewieziono na pastwisko w okolicy Nowosad. Mienie ludności Niemcy zrabowali a opustoszałe domy i budynki gospodarcze spalili. (oprac. i zdjęcia:  Krzysztof Parzych)

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda