Skarbosławka (Skrobosławka) (uroczysko)


Ulica Stefana Batorego - prawdopodobna lokalizacja uroczyska Skarbosławka (2009r.)
Uroczyska i miejsca historyczne (Hajnówka)

Skarbosławka (Skrobosławka) – nie istniejące obecnie uroczysko Puszczy Białowieskiej położone przy rzece Leśna Prawa na terenie obecnej Hajnówki. Zlokalizowane u styku ulic Sportowej i St. Batorego. Jest prawdopodobne to, że Skarbosławka i Leśna Prawa to ta sama rzeka. Podaje się też że był to strumyk- dopływ rzeki Leśna Prawa , który z czasem zanikł.

   Nazwa strumyka oznaczała rzekę, która jak to określano "Sławę mająca z bogactwa w niej ryb", zapewne obfitowała w duże ilości ryb.

    Pod koniec XVII wieku w uroczysku Skarbosławka założono straż, w której osadzono strażników mających chronić Puszczę Białowieską a także Trakt Królewski, czyli drogę prowadzącą z Bielska Podlaskiego do Białowieży (obecna ulica St. Batorego). Nazwa Skarbosławka zaczęła wychodzić z użycia w XVIII wieku, gdy w straży osadzono strażnika nazywającego się Haynym Hayno (prawdopodobnie Niemca). Od tego czasu uroczysko nazywano „ Hajnowszczyzna ”, zaś istniejącą w niej straż „Strażą Hajnowską”.

   W drugiej połowie XIX w. w pobliżu Straży powstała wieś, którą nazywano Hajnówka. Obecnie w miejscu dawnego uroczyska i straży znajduje się dzielnica Hajnówki – Placówka . (oprac. i  zdjęcia: Krzysztof Parzych)

 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda