Spis uroczysk Puszczy Białowieskiej – Jan Jerzy Karpiński (1937)Spis uroczysk Puszczy Białowieskiej – Jan Jerzy Karpiński (1937)

Miejscowa ludność puszczy Białowieskiej, a w dużej mierze strażnicy, strzelcy i gajowi zatrudnieni tutaj przez Administrację Lasów Państwowych, posługują się po dzień dzisiejszy do celów orientacji w terenie nie tyle oficjalną numeracją oddziałów, ile nazwami uroczysk. Mnogość ich jest zadziwiająca. Formowały się one z dawien dawna, jak formują się zresztą i dziś, choć może w tempie daleko powolniejszym. To też w owej masie nazw wprawne oko i słuch badacza rozpozna liczne nawarstwienia poczynając od może już silnie zniekształconej warstwy pogańskich Jadźwingów po przez warstwy z czasów kniaziów litewskich i ruskich, królów polskich, z czasów zaboru, powstań narodowych, wielkiej wojny i aż do warstwy najnowszej. Materiał ten przy szczegółowej analizie może oddać nieocenione usługi zarówno historykowi, jak i leśnikom, przyrodnikom i myśliwym. Należy go jedynie sumiennie opracować. Maleje on jednak nieledwie z dnia na dzień w miarę wymierania ludzi starej daty, jak malał dawniej i szedł w zapomnienie w miarę kurczenia się granic dawnej Puszczy. Już od r. 1929 zacząłem notować przy nadarzających się okazjach różne nazwy, lokalizując je równocześnie w terenie. Silnego bodźca do tej pracy dodał mi O. Hedemann, któremu w ostatnich latach dostarczyłem materiały do Jego prac historycznych dotyczących terenu Puszczy. W rezultacie zdołałem zebrać i zlokalizować przeszło 1000 nazw. Pomoc w zbieraniu okazali mi p. p. nadleśniczowie i niektórzy leśniczowie puszczy Białowieskiej, personel łowiecki, gajowi i starzy gospodarze puszczańskich wsi. Przy zapisywaniu unikałem wszelkich poprawek językowych, wychodząc z założenia, że łatwiej będzie przyszłym badaczom uporać się z jednym zniekształceniem oryginału, powstającym tak często w czasie, niż z kilkoma zniekształceniami, nawarstwionymi na tym samym oryginale przez nieoględne korekty. Nazwy zgrupowane w spisie przedstawiają zatem materiał surowy, wzięty bezpośrednio z terenu, a taki właśnie chciałem zafiksować, jako wierne odzwierciedlenie istniejącego stanu rzeczy, nie mając bynajmniej aspiracji do jego lingwistycznego czy też historycznego opracowania. Chciałem uratować to, co da się uratować. Nie jest to również materiał absolutnie wyczerpujący, z pewnością uda się w przyszłości coś niecoś jeszcze do niego dorzucić. Nazwy zgrupowałem w porządku alfabetycznym, podając przy nich numery oddziałów, z którymi są one obecnie terenowo związane. Osobno podałem kilkanaście nazw uroczysk, aczkolwiek leżących poza terenem dzisiejszej Puszczy, jednak związanych z nią dawnymi jej granicami.

A.
Aleksia Hrudok – 103, 104
Altanka (i Zwieryniec) – 761
Amieleniec – 262
Antypowa Dielanka – 736

B.
Babin Skład – 798
Babiniec – 510
Babja Hora – 8, 9
Bachurowa Horka – 66
Bahoniec – 62
Bajkow Hrudok 225 (skreślone i 255 St. Gr.)
Batarei – przy pałacu
Batarej – 512
Batarejczyki – 663
Batorowa Hora – 449
Belweder – 597
Bereziny – 109
Bereziny – 909
Berezniaki – 463
Berezniki – 459, 460
Berezowa Chatka – 390, 418
Berezowa Kładka – 43
Berezowa Łuka – 680, 681
Berezowo – 544, 545, 577, 578
Berezowy Gaik – 112, 138
Berezowy Hrudok – 785
Berezowy Kopiec – 578
Berezowy Most – 519, 542, 543
Berezyny – 676
Berezyny – 799
Berkow Lesosiek – 369
Bermuciny – 138
Berezow Hrud – 255, 285
Berozow Kut – 108
Biała Hora – 80
Bielicze Borki – 802
Bieła Woda – 590, 591
Biełaja Glina – 511, 512
Bieły Bahon – 296, 297, 298
Bieły Ład – 522
Bierozowik – 380, 409
Bizun – 561, 593
Bliznica – 714, 715, 716
Błonki Gruda – 504
Bniewo – 6, 7
Bobrowik – 533, 534, 558, 559
Bobrowina – 485
Bobrowiny – 192
Bobryczka Pieczka – 197
Bobryckie Stojło – 196
Bobryki – 228, 229
Bolszoj Wytrebiec – 628
Bondarew Potereb – 775
Bondarow Kut – 46
Boreczek – 104
Borki – 146
Borkowskaja Dorożka – 317, 320, 286, 287
Borodataja Jelina – 109
Borok – 760
Borowina – 110
Borsowe – 2
Borsowina – 887
Borsuczka – 769
Borsuczyny – 11
Borsuczyny – 66
Borsuczyny – 87
Borsuczyny – 316, 317
Borsuki – 29
Borsukowe Hradka – 844
Borsukowe Norki – 173
Borsukowe Nory – 633
Bortnik – 835
Borszczewo – 128, 129
Borszczewo Łąki – 160
Bowszewo – 651
Braczyska – 26
Braki – 662
Brama – 847
Braskunka – 845
Braszcz – 277
Braszcza – 82, 83, 65
Brodki – 537
Browsk – 12, 21
Browski Bahon – 55
Bryki – 317
Brykowskaja Hrebla – 286
Brykowskij Łuh – 317
Buczewlanka – 240
Budziska – 17
Budzisko – 364
Buhry – 514, 515
Buniowo – 817, 818
Burowa Hrada – 192
Buszkow Hrud – 342
Buśniarka – 631
Byłówka – 549

C.
Chapczyn Ług – 119
Chmielisko – 613, 646, 647, 648, 678, 679
Chmieliszcze – 646
Chmieliszcze – 674
Chojany – 623, 624
Chojnik – 457, 458
Chorosza Dubrowa – 27
Chwojanowo – 623
Chwojnik – 480, 481, 482
Chwojnik-Szewelok – 434
Chwojowy Bahon – 195, 227
Chwojowy Borok – 239
Chwoszczynice – 563
Cichoniowe – 149
Cieciorka – 86, 87
Cielacza Dolina – 166, 167
Ciemne Lado – 543
Ciesok – 792
Ciosok – 792
Cisówka – 562
Cupryki – 190, 222
Czarne Smuhi – 388, 389
Czemruszczyn Grud – 81
Czerszcza – 165
Czeremchowik – 87
Czeremec – 86, 110
Czerkieskije Uszki – 716
Czerlanka – 468
Czerlanowo – 469, 493, 494
Czerlon – 445, 470, 471
Czerlona – 444, 445
Czernihowa – 4
Czertież – 4
Czerwone Błoto – 392
Czoło – 85, 110
Czoło – 508
Czorna Plesa – 504, 533
Czornaja Reczka – 346, 347, 348
Czorny Wierch – 798
Czornyj Werch – 708, 709
Czortowe Bołoto – 469, 493, 494
Czortowo Wesele – 469, 493, 494
Czurowa Dolina – 218
Czurowa Doroha – 342 do 400, 343 do 401

D.
Daszczatnik – 635
Demidow Hrudok – 225
Derit Bołoto – 92 do 103, 118
Dębowe – 849, 850, 866, 867, 868
Diadow Ugoł – 184
Diedow Ugoł – 216
Diedowo – 83
Diemianow Sadok – 750
Dobrowki – 700
Doha Grebla – 612
Dokudowo – 813
Dokudowo Podomskie – 824
Dołgi Grud – 349
Dołgie – 287, 288, 318
Dołginka – 901
Dołheńka – 4
Dołhi Bahon – 88
Dołhi Borok – 86, 87
Dołhinka – 573
Dołmackij Kamień – 230
Doły – 86
Dorożysko – 221
Doszczata – 81
Doubrawa Chlebowieża – 311
Doubyszewo – 845
Dowydowiec – 346, 347
Drobni Olszyna – 346, 347
Drahomla – 861
Drunowszczyzna – 31, 32
Dubki – 917
Dubitka – za Starymi Budami
Dubok – 116
Dubowa Kołoda – 258
Dubowa Kołoda – 290, 291
Dubowe – 850
Dubowoje Szajleczko – 483
Dubowska Piecz – 832
Dubowy Hrud – 253
Dubowyje Łużki – 810
Dubrowa – 338
Dubrowki – 771
Duby – 839
Dutczycha – 122
Dwornyj Hrudok – 81
Dworysko – 129
Dyrekcyjny Tryb – 256 do 400, 257 do 401
Dziadowskie – 508
Dziedzinka – 403
Dzielanka – 458
Dzielanka – 731
Dzidów Ogorod – 117
Dziki Bahon – 794
Dziki Nikor – 509, 510, 561, 562
Dzunowa – 4

F.
Fedosiowa – 823
Fiodorow Grudok – 81

G.
Gapciowa – 735
Gawiczi Bagno – 795
Gliniszcze – 627, 628
Glinki – 452
Glinki – 535
Glinki – 691
Glinki – 888
Gładhi Bor – 111
Głęboki Kąt – 440
Głęboki Kąt – 590, 591
Głęboki Oles – 109, 133
Głęboki Oles – 510
Głubokij Oles – 255, 285
Gniezdyszcze – 821, 842
Gnilec – 59
Gniły Las – 606
Gonczarykowa – 117
Gorej – 490, 491, 492
Gorniańskie Stojło – 416, 417, 442
Goroszkowski Bor - 822
Górki – 513
Górne – 863, 880
Góry Pod Rudym – 660
Grabowa Gora – 807
Grabowiec – 915
Grabowska Hora – 807
Grada – 4
Grebla Geniszowa – 858
Grudczyk – 118
Grudok – 18
Grudok – 48
Grudok – 454
Grudok – 823
Gruszki – 62, 103
Grybkowe – 148
Gryszkowa – 178
Gryszkowski Las – 646, 647
Gustaja Chwoina (d. Wielki Las) – 21
Guzowo – 823
Gwozna – 290
Gwoździeńskie – 257, 258, 287, 288

H.
Hacia – 161
Hadka – 845, 846
Haiska – 176
Hajduckie – 424, 425, 396
Hajlica – 261
Hajstrow Łuh – 319
Hajstrowo Polko – 65
Halakowa Szyja – 117
Halinka – 734
Hałe Bołoto – 793, 794
Hały – 733, 734, 735
Hały Bahon – 135
Hańczory – 502
Harabinyj Kut – 317, 318
Hłuboka Dolina – 266, 267
Hłuboki Brod – 145
Hnilica – 130
Hniłyj Oles – 800
Hociska – 167, 168
Hołodiec Grud – 378, 379, 408
Hołodowo – 324, 350
Hołoje Bahno – 60, 61, 77
Hołoje Bahno – 111, 112, 137, 138
Hołowenczyna – 823
Honczary – 476, 477
Horki – 171
Horszkow Kwartał – 661
Hory – 10
Hory – 29
Hory – 490, 491, 492
Hory – 719
Hory – 804
Hrabinnik – 110
Hrada – 130
Hradki – 660
Hriadka – 803
Hromowik – 200
Hruba Lipa – 367
Hrudczyki – 692
Hrugły Lesok – 112
Hrusla – 483
Hruzki Łużok – 789
Hruzkij Bahon – 134
Hruzkije – 87
Hrycow Hrud – 714, 715
Hubar – 738, 739, 771
Hubarcy – 705
Husietinnik – 371

I.
Ickowa Łąka – 63
Ihryska – 342
Imszanki – 340
Imszar – 661

J.
Jagiełłow Dub – 398
Jałowiki – 116, 143
Jałowoje Szajleczko – 483
Jamenka – 638
Jamki – 862
Jamy – 661
Janczewszczyzna – 56
Janowa – 179
Janów Grud – 549
Jasień – 873, 874
Jasiewa – 861
Jasionok – 883, 890, 889
Jastreb – 679, 712
Jaśkowa Łoneczka – 659
Jazki Bahon – 141, 142
Jaźwina – 2
Jaźwinka – 826, 827
Jaźwinki – 854
Jaźwiny – 91
Jaźwiny – 720
Jaźwy – 864
Jaźwińska Hora – 719, 720
Jaźwińska Piecz – 687, 688
Jaźwiński Dub – 690
Jeleni Bór – 800
Jelenia Góra – 174
Jelenie Góry – 530 (? ołówkiem)
Jelenka – 477
Jelonka – 478
Jelonok – 478, 477
Jezapczukowa Jelina – 398
Jurkow Hrud – 139, 171, 172

K.
Kaczka – 526, 550
Kaczanowa Jelina – 398
Kalinowiec – 510
Kalinowy Korcz – 510
Kałuża – 627, 659, 692
Kamiednna Dobrowa – 594
Kamienny Bahon – przy 400 (polana Biał.)
Kamienny Brod – 38, 39
Kamienny Hrud – 582, 583
Kamień – 257
Kantora – 133
Karelewo – 227, 257, 258
Karelow Most – 38, 39
Karpinkowa – 661
Karycino – 201, 202
Kawałki – 19
Kiklawiec – 529
Kiślakowe Pole – 844
Kiwina Grebla – 51
Kletniańska Piecz – 375
Kletnoje – 402
Kliknoje – 662
Klimowa Dolina – 340
Klub – 892
Kniahiniówka – 425, 426
Kobki – 631, 663, 664, 695
Kobyla Szyja – 210, 242
Kobyli Borok – 478
Kobyli Grudok – 32, 43
Kobyli Ostrowok – 457
Kobyła – 315
Koło Konia – 106
Kołpacka Lesanka – 170
Kałpacka Piecz – 170
Konik – 599
Konik Mały – 572
Koniow Tryb – 372 do 375, 401 do 404
Konopi – 231
Koń – 408, 409
Kończyk – 202, 203, 204, 233, 234, 235
Kopna – 628
Kopsztylowe – 180
Kornilukowa – 119
Korolewska Doroha – 374, 373
Korynne Wygałki – 629
Kosmacz – 212
Kosy Most – 130, 131
Koszczanica – 800
Koszeliki – 708, 709
Kotachy – 832 do 836, 851 do 855, 867
Kotelec – 357, 358
Kozacka Obora – 250, 280
Kozackie – 802
Kozi Hrud – 564
Kozia Góra – 719
Kozie Błoto – 722
Koziny Przeskok – 535, 536, 567, 568
Kozłowyje Borki – 672, 673
Kozojed – 801, 824
Koźlicha Łąka – 227
Krasna Hora – 197, 198, 199
Krasna Hora – 782
Krasyn Perechod – 266, 267
Kremnica – 195
Kropiwnik – 426, 451
Królowy Most – 824
Kruglaki – 764, 794, 795
Krugła Lesanka – 311
Krugłe Bahno – 118
Krugły Lesok – 595
Krugły Lesok – 871
Krugły Nemer – 245
Kruhleńki Lesok – 697
Kruhły Bahon – 9
Krukowa – 118
Krupacka Piecz – 170
Krupskie – 561
Krynczyn Łużok – 404
Krynica – 872
Kryniczka – 882
Krynoczka – 330, 331
Krynoczka – 760
Krysinki – 102
Krywaja Bereza – 205, 206
Krywoje Lado – 497, 498
Kryż – 431
Kryżki – 232, 233
Kryżki – 853
Krzemiana Góra – 910
Krzemienny Grud – 549
Kuczkowa – 339
Kulikorec – 780
Kulikow Les – 803
Kuliszcze – 566, 567
Kultury – 715
Kupiniasta – 4
Kupryła – 41, 42
Kurnicko – 696
Kurza Łapka – 656

L.
Lachowiec – 525
Lacki Piec – 678
Lackie – 710, 711
Ladowska Tryba – 85, 110
Lanczyno – 50, 51, 66, 67
Langebark – 135
Leoniowa Łonoczka – 63
Lesanka – 68
Lesanka – 110
Lesanka – 318
Lesanki – 164, 165, 166
Leski – 238
Leski – 273
Leskowo – 62
Leskowyj Grud – 258
Lesnoje – 254, 255, 256
Lesok – 762, 792
Lesosiek – 703
Lewonczynowe Łużki – 317
Lewoniowa – 117
Leszczaniki – 866
Leszczynnik – 663
Leszczynniki – 820
Leśna – 877
Leśna – 603
Leśniańska Hrebla – 255, 285
Leśnica – 638, 639, 670, 671
Linowa – 704
Lipinki – 722, 756
Lipki – 900
Lipowy Hrudok – 115
Lipy – 808
Lisowa Łąka – 86
Lisowe Łuki – 845
Lisowy Pazorki – 198
Liwszyca Polana – 164
Liza – 752, 753
Lizowe Kuty – 815
Lizy – 814, 815, 786, 787
Lśnica – 703
Lubaśki – 559, 560, 591, 592, 593
Lubaśki – 844
Lubaśkie Hradki – 622

Ł.
Łagiery – 370
Łapskie – 902
Łaptasz – 299
Łarenka – 264
Łobazowo – 844, 845
Łosiecinnik – 136, 167, 168
Łosinka – 760
Łozniska – 657
Łozow Korcz – 768
Łutownia – 150
Łuszczańskie Stojło – 227
Łuhi – 226, 227, 257
Łukszyn Grud – 559
Łużok – 18, 19
Łuh – 730
Łysa Góra – 468
Łysień – 508, 509, 510

M.
Majdan – 529
Maksymowa – 845
Malenicki Perejezd – 663
Małe Budziska – 26
Małe Kletno – 402
Manius – 318
Markowe – 226
Markowskaja Parowa – 193, 194
Markowski Bahon – 177, 208
Martysikow Hrudok – 226
Masiewo – 52, 68, 69
Masiewo Nowe – k. 66, 67
Masiewski Tryb – 258/259 do 402/403
Mazuryk – 55, 70
Majerowy Kwartał – 788
Meleszkowski Les – 428, 429
Michałowa – 178
Miechowate – 919
Miedna – 356
Miedwiednoje – 663
Miedwieże – 502, 503, 530, 531, 554, 555
Miedwieżyje Łuki – 723
Mieleszek – 403 do 405, 429, 430
Miedwiodok – 326, 327
Mikołajewa – 823
Mierzylis – 902
Mogiła Razbojnika – 816
Mogiłki – 369, 370, 399
Mokra Łuka – 447, 448
Mokrołuckij Tryb –
Mokrecki Obroh – 251
Mołotow Bahon – 268, 269, 270
Morozowa Dolina – 312
Mostki – 801
Mostowskij – 830
Mostyr – 503, 504, 532
Moszki – 574
Może – 159, 190
Mszeryna – 369
Mszynki – 340
Musztuk – 725, 726
Myrcha – 2, 3
Myśliszcze – 540, 541

N.
Nadieł – 117
Nadyszłowskij Łagier – 399
Nagrockie – 72
Nazwerżuszyn – 806
Nemer Duży – 275, 276
Niemierża – 72
Niemierżanka – 114, 140
Nieznanowo – 465, 466
Nieznanów Bór – 516, 517
Nikor – 509, 510, 561, 562
Nikorzec – 561, 593
Norki – 620
Nowe Jamki – 660
Nowiny – 723
Nowy Most – 182, 183
Nowy Skład – 198
Nowy Skład – 420 (ołówkiem)

O.
Oberowa Lesanka – 430
Obliwo – 824
Obłoh – 52
Oborka – 84
Oborka – 252
Oborog – 41
Oborok – 118, 149
Oborok – 694, 726
Obórki – 859
Obroślik – 71
Ogorodniki – 12
Okna – 661
Okniny – 429, 430, 453, 454
Okniny – 589
Oko – 208
Około Koźlisk – 594
Około Miejszego Grudczyka – 659
Okońszczyna – 661
Okrawok – 629
Olchawka – 36
Olchowa Dubrawa – 848, 849
Olchowik – 505
Olchowoje – 58, 59
Olchowski Kut – 62, 63, 64
Olchowskie Stojło – 64
Oleszczyk – 660
Olszanka – 31, 32
Olszanka – 116
Olszanka – 664, 665
Olsznik – 143
Olszyny – 743
Omeleszka – 431, 432
Oniski – 504, 505
Orłow Stok – 314
Orłowski Tryb – 283/340 do 324/347
Orzeszkowskie Stojło – 568, 569
Osina – 906
Osiny – 855
Osowe – 851, 852, 867
Ostatni Grosz – 598
Ostrowki – 772
Ozerce – 629

P.
Pacewo – 334, 360, 361
Pacok – 293, 294
Paców Grud – 641 do 645, 676
Paharelec – 369
Paharelskij Łuh – 369
Palenica – 692, 693, 724
Paliska – 104, 105, 106
Pałom – 169
Pałuckie – 662, 695
Panasiukowa – 561
Panczochowa – 861
Pani Hora – 841, 859, 875, 876
Paniczowskij Hrud – 343, 344
Pański Korczy – 842
Pasieka – 801
Pasieki – 5
Pasowe – 117
Paszucki Bahon – 877, 878, 879
Pataki – 717
Patyjewicz – 867
Pawlukow – 118
Perebel – 598, 599
Perebel – 659
Perechrestje – 655
Peredzielnica – 843
Pereleski – 49, 50
Pereliet – 598
Pererow – 589, 617, 618
Peretichi – 121, 122
Perewołoka – 672, 673
Perewołoka – 816, 838
Pieczka – 452, 453
Pieczka – 794
Pieczka – 840
Pieczyska – 103
Piekacz – 471, 472
Pieniażki – 296, 297, 298
Pieńkowo – 71
Pierechodiec – 62
Pierekopski Oles – 30
Pieretworec – 794
Pieski – 72, 90
Piluszyna Działka – 403
Piłata Hrudy – 220
Pisarew Cupel – 339
Pisarewiczów Tryb – 399, 400
Pluskawka – 893
Płoszcza – 735, 736
Płotnia Tryba – 136, 168, 137, 169, 138, 170
Pnica – 169
Pocok – 265, 295
Podbagna – 660
Podbielna Nowa – 199
Podbielna Stara – 200
Podcerkwy – 580, 581
Pod Dubkom – 4
Pod Dubom – 627
Pod Grabom – 912
Podgradki – 661
Pod Klonom – 660
Podkopowskie – 1
Podosina Hrudok – 905
Podrupowskoje – 1
Pod Tiekunom – 770
Pod Tisom – 738
Pod Zemlankoj – 630
Pohreby – 62
Polakow Łużok – 779, 780
Poliska – 67
Polko – 1
Polko – 67
Polko – 110
Połonisko – 48
Połonisty Bahon – 207
Połonne – 809, 831
Połosa – 37
Popowe Błoto – 313, 339
Popowe Łąki – 378
Poprzeczna – 117
Poręba – 873
Postołowa Góra – 630
Potaki – 718
Potiejowskie Bahno – 867, 868
Pożarnica – 706
Pretesany Les – 541, 542, 574, 575
Preworotje – 659
Prezydencka Tryba – 449/450 do 801/824
Pribudki – 372
Proczynok – 844, 861
Protazowy Hory – 769
Prygradka – 4
Prytulowa Komora – 791
Przeciosy – 542
Puhacz – 455
Puhacz – 800
Punkty – 572
Pustołowo Bahno – 259, 260
Puszkari – 345
Pużacka Piecz – 747
Pużackie – 781


R.
Rabeje Stołpy – 449
Rabinowy Kut – 342
Razoń – 278, 310
Reczki – 798
Repiski – 839, 840, 841
Reznica – 747
Reznicki Łuh – 745
Reżon – 66
Rogaczyk – 325, 326, 351, 352
Rogatka – 822 do 824
Rogatka – 920, 921
Rokitniki – 662
Romanowa Gradka – 798
Roskopanka – 653, 654
Rososze – 475, 498, 499
Rożny – 628
Rublowe – 509
Rucze – 153
Rudycia – 693
Rygorowo – 911 do 914
Rylowka – 499, 500

S.
Sacharewo – 412, 413
Saczowny Kut – 595
Sadok – 451
Sawczyna – 119
Semenowy Wyżary – 824
Semenów Hrud – 824
Serednia – 807
Serednij Łużok – 829
Sichnowka – 793
Sidorski Grudczyk – 627
Siebiesiów Hrudok – 226, 227
Siemieńczy Rowy – 263
Sieminawowa – 118
Siemionowa Pieczka – 619
Sienicka Tryba – 449/450 do 801/824
Siereda Bora – 656
Sieredborje – 686
Sierganowo – 224, 225
Sinij Bahon – 698, 699
Siołko – 58
Sirejczycha – 123
Sirotka – 131, 161
Sitki – 666, 667
Sitowiec – 924
Skobliwy Hrudok – 802
Skopcy – 746
Skupowskie Stojło – 250
Słodki Hrudok – 89
Smolanyj Sadok – 73
Smolarowa Mała – 179
Smolarowa Duża – 179
Smolarski Bahon – 175, 176
Smuja – 568
Sołominka – 750, 751, 784
Sołopowa Hora – 758
Sosninik – 246, 247
Sosninik – 301
Sosninik – 285
Sosnowa Kładka – 737
Sosnowa Sieć – 328
Sosnowik – 27
Sosnowoje – 284, 285
Sosnowik – 193, 194
Sosnowy Grud – 822, 823
Sosnówka – 511
Sowieńska Piecz – 134, 135
Srednia Piecz – 216
Srednia Piecz – 378, 406, 407, 408
Srednia Piecz – 613
Stanok – 697, 698
Stara Białowieża – 367, 368
Staraja Buda – 725
Stare Jamki – 660
Staryj Most – 707
Staryj Skład – 393
Staryje Swierni – 137
Stojaczki – 800
Stojliczko – 660
Stojło – 137
Stójło – 6
Stójło – 30
Stóżki Duże – 858
Stóżki Małe – 858
Strażow Tryb – 255/256 do 285/286
Styrki – 784, 785
Styrkowa Dielanka – 754
Styrkowa Lesanka – 787
Styrkowa Mogiła – 753
Styrkowa Piecz – 753
Styrkow Kamień – 755
Styrkow Rożeń – 786
Suchaja Hradka – 111
Suche Bahna – 865
Suchi Bahon – 455, 456, 457
Suchiny Bahon – 431, 432, 433
Suchoj Lesok – 741, 774
Suchy Batran – 547, 548
Suchy Bor – 457
Suchy Pałom – 195
Sunożytka – 345
Suszkow Bor – 740
Swinczyna – 16, 17
Swinki – 885 do 888
Sypki – 48, 49
Szacki Bahon – 415
Szackie – 414, 415, 440
Szackie – 574
Szadujowa – 178
Szajewa Łąka – 169
Szawczyna – 117
Szczekotowo – 214
Szczeryj Grud – 399
Szczuka – 742, 775
Szczurowa Dolina – 769
Szczyry – 729
Szewelok – 434
Szkarłuba – 41
Szmujdieno – 606, 607, 608
Szopa – 712
Szopki – 278
Szyło – 353
Szyszczena Piecz – 279
Szyszkowszczyzna – 913

Ś.
Średnia Budka – 250
Święta Dolina – 790
Świnoryje – 62
Śliwki – przy parku pałacowym

T.
Tabory – 133
Tatrski Bahon – 843
Tataryzna – 338
Teremyckij Werch – 727, 728
Tiekun – 770
Tiepłucha – 615 do 617, 648 do 650, 682
Tiepłucha – 704
Tiesanka – 557 do 562
Tiesuńskoje Pleso – 559
Tiesnyj Grudok – 398
Tieszkowo – 898, 899, 907 do 911
Timochorców Grudok – 82, 105
Tiomny Łużok – 584, 585
Tisowik – 562
Tisowska Polana – 621
Tokowiska – 904
Tokowisko – 203, 204
Tokowisko – 923
Tołsta – 145
Topilec – 732
Topiłko – 551, 552
Topiło – 700
Trackie – 39, 40
Tryb Bagińskiego – 707 do 713, 740 do 747
Turleje – 803 do 896, 903
Tymienik – 29, 42, 43
Tyranowo – 823

U.
U Brogu – 849
U Pniach – 71
Urlopowa Góra – 777
Ustruki – 773
Uszko – 206

W.
Wakulanka – 22
Waldenburska Tryba – 566 do 876, 584 do 604
Wapień Pałom – 628
Wasilowe Kładki – 87
Waszywa Hora – 638, 639, 670, 671
Weksel Dackiewicza – 805
Werch Jasion – 874
Werch Serednica – 562
Werchwiśnia – 883, 884
Werchzaszyn – 806
Weremkowa – 861
Wesoły Hrudok – 104, 130
Wielikij Bor – 594
Wielki Las – 21 (ob. Gustaja Chwoina)
Wielki Las – 538
Wielki Les – 6
Wielkie Kletno – 374, 375
Wierchi – 13
Wierchwiecza – 884, 885
Wierchświnki – 870
Wilcza Jama – 837
Wiły – 160, 191
Wirowski Kut – 164
Wiskule – 684, 685, 716, 717
Wojtiukowo – 861
Wołcza Dubrowa – 768
Wołcza Jama – 662
Wołcza Studionka – 812
Wołcze Bagno – 219
Wołcze Bahno – 119
Wołczy Gruh – 628
Wołczy Hrud – 345
Wołczy Wybrod – 809, 810
Wołoki – 2
Woływierchy – 748
Woływnica – 798
Woniaczek – 778
Woniucza Woda – 428
Worobjowa Szopa – 248, 278
Woroni Bór – 19, 20
Woszyne – 73, 74, 75
Wowcze Hory – 676
Wójcikowo – 809, 810
Wszywe Hory – 836
Wuskij Hubar – 738
Wusorszczyzna – 824
Wybrod – 133
Wygałki – 629
Wyglada – 697
Wyhareły Bahon – 109
Wyhlonda – 236, 237
Wypalena Kepa – 916
Wypelenyj Dub – 696
Wypały – 845
Wysmolenka – 34
Wysoka Hora – 478, 479
Wysoki Grud – 512
Wysokie Stojło – 61
Wyterebczyk – 628
Wytiereb – 4
Wytiereb – 36
Wywał – 163
Wyżarowa Chwoja – 403
Wyżary – 64
Wyżary – 117
Wyżerowata Sosna – 403, 404, 405
Wzduchy – 520

Z.
Zabielska Dzielanka – 797
Zabrody – 13
Zadni Grud – 381
Zagoncy – 663
Zagrebielszczyzna – 824
Zagrodzisko – 373, 374, 375
Zagródzie – 381
Zaleszkowo – 292
Załazie – 591
Zamczysko – 252, 281
Zamorgi – 825
Zamosze – 109, 110, 134
Zanożowa Hradka – 843
Zaplecień – 117
Za Rożnom – 110
Zawodzki Dub – 506, 507
Zawały – 822
Zawersze – 668, 669
Zdunowszczyzna – 32
Zeremo – 693
Zielony Bahon – 169
Znojko – 385, 386, 387
Zahalów Hrud – 824
Zorniłowska Hora – 768
Zubrowa – 144
Zubrowa Woda – 375
Zubryca – 795, 796
Zubryny Kut – 523
Zwerżuszyn – 805
Zwierchatka – 828
Zwieryniec – 161
Zwieryniec – 398
Zwieryniec – 749
Zwieryniec (i Altanka) – 761
Zwierzyniec – 420, 421
Zwono – 678

Ż.
Żabie – 510, 561
Żabie Błoto – 838
Żabiniec – 498, 499
Żbanskaja Żba – 744
Żabiniec – 797
Żeberko – 679
Żesz Lesok – 495, 496
Żołnica – 120
Żołnice – 242, 243, 273
Żubrowa – 800
Żubrowa – 845, 846
Żurawlewo – 222, 223
Żurawlik – 549
Żurawlik – 766, 796
Żurawlowa Szyja – 713
Żuszyn – 776, 777, 805
Żydawskie – 506
Żydawskie – 622
Żydowska – 797
Żydowski Hrud – 622

Uroczyska leżące poza granicami dzisiejszej, lecz w obrębie dawnej Puszczy

B.
Bezgruszkowo Dworyszcze – Za Childrami w kierunku południowym ponad granicą N-ctwa Szererszów
H.
Hnezdyszcze – Koło wsi Pakuły
Horszowka – po drodze od Tarasy do Stojłów
Hrebieniec – przy drodze z Puszczy do Omeleniec

K.
Kobyla Szyja – koło Lipin i Pojedynaków
Kremszyc – pomiędzy m. Popielewo a wsią Borki
Kruhlak – między Borkami a Głębokim Kątem

L.
Leśna – Koło stacji kolejowej Hajnówka
Lipa – Koło wsi Długi Borek
Lipa – Koło osady Narewka (Obecnie grunta parafialne)

O.
Osowe – K. wsi Leśna (2 km. od granicy Puszczy)

P.
Popowe Błoto – K. wsi Białej (na skraju Puszczy)

T.
Tyzenhauzowski Kanał – Za Czadzielem między wsiami Głuszec i Lewki. Pomiędzy Kraśnikiem i Halinami przypada wododział (na Czeremchowiku), z jednej strony którego znajdują się łąki p. Satyra, a z drugiej dawne p. Dziekońskiego (dziś rozparcelowane)

U.
Udacz – 2 Klm. na wschód od oddz. 509

Ż.
Żołobate Mosty – Za Narwią k. błota Żełobacz. Na tym błocie przypada wododział (do Narwi i do Jasiołdy)

 

 

 

 

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda