Szpetulski Jan (1900-1971)


Jan Szpetulski - organizator ochotniczej straży pożarnej
w Białowieży

Ekonomista, pracownik branży leśnej, organizator ochotniczej straży pożarnej w Białowieży.

  Urodził się 26 czerwca 1900 roku w Czerwińsku (pow. płoński).

 

  We wrześniu 1918 roku uciekł z domu i zaciągnął się do 1 brygady Legionów Polskich. Brał udział w rozbrajaniu Niemców w Warszawie, walczył też na froncie czeskim i ukraińskim. Raniony w nogę pod Lwowem, skierowany został do dowództwa Twierdzy Grodno, w której przetrwał inwazję w 1920 roku.

  W lipcu 1922 roku otrzymał skierowanie do pracy w Zarządzie Okręgowym Lasów Państwowych w Białowieży, w którym pracował do lipca 1931 roku na stanowiskach kierowników oddziałów. W Białowieży udzielał się społecznie. Zorganizował trzy oddziały Ochotniczej Straży Pożarnej, był jednocześnie naczelnikiem OSP.

  Po wyjeździe z Białowieży pracował w Dyrekcji Lasów Państwowych w Siedlcach. W tym czasie jako ekstern zdał maturę.

  W czasie okupacji, jako ppor. „Zmiot”, brał czynny udział w akcjach dywersyjnych AK. Odpowiedzialny był za odbiór i transport zrzutów sprzętu od aliantów w rejonie VII obwodu, którego dowódcą był „Jesion”. Broń i amunicję chował w beczkach pod gwoździami i innymi artykułami żelaznymi – zaopatrzeniem swego sklepu.

  Od 1948 roku pracował w Centrali „Paged" w Warszawie. Ukończył wówczas Studium Ekonomiczne i Studium Prawnicze. W 1959 roku został zatrudniony jako główny księgowy w Ośrodku Transportu Leśnego w Warszawie. Od 1966 roku aż do czasu odejścia na emeryturę z końcem 1968 roku pracował w Centrali Zbytu Drewna jako starszy rewident.

  Nagrodzony wieloma odznaczeniami i medalami, m.in. Krzyżem Niepodległości 1918-1921, Krzyżem Walecznych i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

   Zmarł 16 czerwca 1971 roku, został pochowany w Siedlcach. (oprac. Piotr Bajko)

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda