Gniewszew Michał, mgr (1928-1990)


Michał Gniewszew - ekonomista, brat komandora Jerzego Gniewszewa

Ekonomista.

Urodził się 1 października 1928 roku w Białowieży.

Naukę rozpoczął w 1934 roku w Szkole Powszechnej w Białowieży. Kontynuował ją z przerwami w okresie wojennym. Kolejnymi etapami jego edukacji po wyzwoleniu były kursy wieczorowe, Uniwersytet Ludowy w Krasnem k. Zabłudowa oraz kursy dla księgowych w Chojnastach k. Jeleniej Góry. W latach 1948-1949 uzupełnił wykształcenie średnie w Łodzi i podjął studia w Wyższej Szkole Handlu Morskiego w Sopocie, uzyskując w niej w 1953 roku tytuł magistra.

Pracę zawodową rozpoczął w 1946 roku od skromnej posady buchaltera w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Białowieży. Po ukończeniu studiów był kierownikiem Sekcji w Polfrachcie w Gdyni, następnie inspektorem NIK w Gdańsku, głównym ekonomistą w Żegludze Gdańskiej oraz przez szereg lat zastępcą dyrektora ds. ekonomicznych w instytucjach związanych z gospodarką morską. Ze względu na stan zdrowia w 1980 roku przeszedł na rentę.

Zmarł 11 listopada 1990 roku, został pochowany w Sopocie. (oprac. Piotr Bajko)

 

 

 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda