Stara Rzeczka (Białowieża)


Stara Reczka - widok z mostku na ulicy Granicznej
długość: ok.1km
źródła i ujście: Polana Białowieska
Rzeki Puszczy Białowieskiej

Gwarowo – Staraja Reczka.

Rzeka, lewy dopływ Narewki. Początek bierze w uroczysku Rylowka. Błędnie oznaczona jako Kliczyniówka na mapie geodezyjnej Puszczy Białowieskiej, opracowanej pod red. D. Buczyńskiej (wyd. I – 1980 r.) oraz na mapach turystycznych J. B. Falińskiego, A. Wędrychowskiej i W. Ostrowskiego. Kliczyniówka – to zanikający już dzisiaj ciek wodny, leżący poniżej wsi Zastawa, a wypływający z uroczyska Knihiniówka (zob. mapa opracowana przez prof. K. Drymmera, zamieszczona w „Pamiętniku Fizyograficznym” T.IX - 1889). G. Karcow wśród lewych doływów Narewki wymienia z kolei Knaczyniewkę (zob. „Biełowieżskaja Puszcza” 1903). Domyślać się należy, że chodzi o ten sam ciek wodny. Rozbieżność nazw w tym przypadku dzisiaj jest trud
na do wyjaśnienia. Najstarsi mieszkańcy Białowieży nie znają i nie używają żadnej z tych nazw. (oprac. Piotr Bajko)

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda