Szpakowicze (Białowieża)


"Szpakowicze" z charakterystyczną, górującą na nimi, wieżą kościoła (2009r.)
założone  XVIIIw.
Dzielnice Białowieży

Część wsi Stoczek na Polanie Białowieskiej (gwarowo - Szpakowiczy, z akcentem na drugą sylabę). Położona pomiędzy rzeczką Złota a zakrętem ulicy gen. A. Waszkiewicza w kierunku płd.-wsch. Nazwę wzięła od licznie tutaj zamieszkujących rodów (ok. 20) o nazwisku Szpakowicz, w większości związanych z leśnictwem.
   Według ustnych przekazów ludowych, w tym miejscu miała się znajdować osada strzelców (gwarowo – strelcy albo strelce, z akcentem na ostatnią sylabę), powstała w XVIII wieku. Fakt ten potwierdza „Opisanie Puszczy kwatery Białowieskiej przez szczegół strażów” z roku 1795, które w straży augustowskiej wymienia 5 strzelców, lokując ich siedzibę w obrębie Polany Białowieskiej.

   Jeszcze do I wojny światowej tę część Stoczka nazywano powszechnie Strelce. Ustne przekazy lokalizują tutaj (nad rzeczką Złota
) także dwór myśliwski króla Władysława IV. Niestety, brak na to potwierdzenia w źródłach pisanych.

  W Szpakowiczach znajduje się kościół rzymskokatolicki p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, sklepy – spożywczy i przemysłowy, wcześniej funkcjonował tu także kiosk „Ruchu” oraz - krótko - bar. Do Szpakowiczów od płn. przylega zabytkowy Park Dyrekcyjny, w którym obecnie mieści się siedziba Zespołu Szkół Leśnych oraz Zakładu Lasów Naturalnych Instytutu Badawczego Leśnictwa.

  W Szpakowiczach urodził się m.in. artysta-malarz i reżyser filmów rysunkowych – Piotr Szpakowicz (1928-1981). (oprac. Piotr Bajko)

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda