Sosna bartna z oddz.314 (Białowieski Park Narodowy)


Całkiem już pozbawiony kory pień drzewa (2008r.)
obwód pnia na wys.130cm pozbwionego kory (2008r.)
 342cm
 szacunkowy obwód drzewa, kiedy jeszcze rosło (lata 50-te?)
 380-390cm
 wysokość drzewa  ok.25m
 wykiełkowało  XVIIw.

Drzewo martwe od dobrych kilkudziesięciu lat - całkowicie pozbawione kory. Niegdyś prawdopodobnie sosna o największym obwodzie pnia z sosen rosnących na ternie Białowieskiego Parku Narodowego - podawany w źródłach obwód pnia : ok.380-390 cm. Obecnie całkowicie pozbawiany kory pień, ze sporymi ubytkami tkanki drzewnej ma obwód 342 cm.

  
    W książce, napisanej w latach 30-tych XX w., "Ślady dawnego bartnictwa na terenie Białowieskiego Parku Narodowego" prof.J.Karpiński wspomina o niej jako o drzewie żywym:  "Sosna: pierśnica 118cm, wysokość 35m. Wierzchołek obcięty. Drzewo żyjące, całe. Barć na wysokości 8m, wykończona.  Ciosno w kształcie małego krzyżyka na wysokości 1 m. Otwór bartny od południowego wschodu. Drzewo proste. "Klucze"   zarośnięte po hakowate występy, hwozdownia zarośnięta do połowy. Śniot wisi na hwozdowni, płaszki brak. Dodatkowe "oko"   z lewej strony, w górze barci."

    Do dziś już śniot, hwozdownia i klucze oraz z wiadomych względów ciosno nie zachowały. się (oprac.Tomasz Niechoda, zuberek1969@wp.pl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ARTYKUŁY:

"Ślady bartnictwa" Andrzej Keczyński ("Matecznik Białowieski" 3/2008)

"O jedną sosnę bartną mniej" Andrzej Keczyński ("Pasieka" 5/2005)

"Od borków do pasiek. Historia pszczelarstwa w Puszczy Białowieskiej (cz.1)" Andrzej Keczyński ("Pasieka" 4/2003)

"Sosny niebotyczne" cz.I Wojciech Adamowski ("Matecznik Białowieski" 2/2008)

"Sosny niebotyczne" cz.II Wojciech Adamowski ("Matecznik Białowieski" 3/2008)

Najsłuszniejsze drzewo – historia sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w Puszczy Białowieskiej do końca XVIII stulecia (Tomasz Samojlik)

  

LINK:

Strona internetowa - "Drzewa Białowieskiego Parku Narodowego"

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda