Skiepko Bazyli


 
Bazyli Skiepko - autor projektu herbu Białowieży

Działacz turystyczny i krajoznawczy, przewodnik, właściciel biura turystycznego.

   Urodził się 2 stycznia 1946 roku w Białowieży.
 
  Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Hajnówce, następnie Technikum Leśne w Białowieży.
 
  Pracował początkowo w Zakładach Suchej Destylacji Drewna w Hajnówce, później w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie oraz w Hajnowskim Przedsiębiorstwie Przemysłu Drzewnego. Po powrocie do Białowieży podjął pracę w Białowieskiej Stacji Geobotanicznej UW.
 
   W latach 1977-1990 pełnił, z trzyletnią przerwą, funkcję sekretarza Zarządu Oddziału PTTK w Białowieży. W tym czasie zaprojektował i wytyczył kilka szlaków turystycznych po Puszczy Białowieskiej. Jest autorem kilku zrealizowanych projektów białowieskich stempli pamiątkowych i proporczyków oraz autorem nazw kilku ulic w Białowieży. W lipcu 1990 r. wygrał konkurs na herb Białowieży
 
   W 1990 roku przeszedł na rentę chorobową, ale mimo to wciąż udziela się społecznie. W latach 1994-1998 był radnym gminnym, brał udział w pracach trzech komisji; przewodniczył komisji ochrony środowiska, turystyki, usług i rolnictwa. Od 1977 r. zajmuje się przewodnictwem turystycznym. W lipcu 2000 r. założył prywatne Biuro Turystyki „Ryś”.
 
  Posiada szereg uprawnień turystycznych (organizator turystyki, przodownik turystyki pieszej, kolarskiej, znakarz nizinnych szlaków turystycznych, instruktor krajoznawstwa), jest też Społecznym Opiekunem Przyrody i Zabytków.
 
  Za długoletnią działalność społeczną w dziedzinie turystyki Kapituła Odznaczeń ZG PTTK wyróżniła go m.in. Złotą Odznaką „Za działalność wśród młodzieży” i Złotą Odznaką Honorową PTTK. Posiada też srebrną odznakę „Zasłużony Białostocczyźnie”. (oprac. Piotr Bajko)
 
LINK:
 
 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda