Skalski Antoni, proboszcz parafii rzymskokatolickiej (Białowieża)ks.Antoni Skalski - trzeci proboszcz białowieskiej parafii katolickiej
Proboszczowie białowieskiej parafii

Ks. prałat Antoni Skalski był trzecim proboszczem Parafii p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Białowieży.

   Urodził się w 1878 roku, na terenie diecezji kamienieckiej. Pochodził z wielodzietnej rodziny, w której wszyscy z sześciorga rodzeństwa zdobyli wyższe wykształcenie. Antoni ukończył seminarium duchowne w Żytomierzu. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1910 roku. Niósł posługę duszpasterską w Nowogrodzie Wołyńskim, Kodymie i Brajłowie na Podolu.

   23 stycznia 1930 r. został aresztowany przez radzieckie władze komunistyczne. Przeszedł przez ciężkie więzienia w Winnicy, Kijowie, Charkowie i Jarosławiu n. Wołgą. 15 września 1932 roku, wraz z grupą innych księży, został wymieniony na grupę komunistów rosyjskich z Polski. W wiezieniu stracił wszystkie palce u nóg, stąpał na okaleczonych kikutach.

  Po krótkiej pracy w parafii Rogoźnica, położonej w dekanacie Wołkowysk (archidiecezja wileńska), w maju 1936 roku został powołany na stanowisko administratora parafii w Białowieży, gdzie pracował już do śmierci. Kontynuował rozpoczęte przez ks. Józefa Dowgwiłło prace. Zostały zbudowane wieże i otynkowany cały kościół. W prowadzeniu parafii białowieskiej księdza proboszcza wspierała jego siostra Tosia, która grała na fisharmonii i prowadziła chór parafialny.

  Ks. prałat Antoni Skalski zmarł 13 listopada 1953 roku, na atak serca. Pochowany został przy kościele, obok swych najbliższych: matki Anastazji i brata Szymona (ojca sławnego pilota gen. Stanisława Skalskiego). (oprac. Piotr Bajko)

 

 

 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda