Gutowski Jerzy, prof. dr hab


prof. Jerzy Gutowski - wybitny entomolog, od lat mieszka i pracuje w Białowieży

Dyrektor Zakładu Lasów Naturalnych Instytutu Badawczego Leśnictwa w Białowieży .

   Urodził się w 1954 r. Ukończył leśnictwo w Poznaniu. Jest entomologiem.

   W Białowieży pracuje od trzydziestu lat. Zajmuje się przede wszystkim owadami saproksylicznymi (żyjacymi w martwym drewnie). Członek stowarzyszeń naukowych (m.in Towarzystwa Entomologicznego) i wybitny znawca problemow masowego pojawu kornika drukarza. Angażuje się także w działania na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej, był członkiem Towarzystwa Ochrony Puszczy Białowieskiej i jednym z jego założycieli, zespołu prezydenckiego dla objęcia ochroną wartości przyrodniczych i kulturowych Puszczy Białowieskiej, wspólpracuje z organizacjami pozarządowymi.

   Ma na swoim koncie ponad sto publikacji naukowych i popularnonaukowych, prowadzi wykłady, zajmuje się pracami redakcyjnymi. Wielokrotnie zabierał głos w sprawie nieingerowania w naturalne procesy w rezerwatach Puszczy Białowieskiej dostarczając naukowych argumentów przekonujących do tego, że walka z kornikiem drukarzem w rezerwatach puszczańskich nie ma uzasadnienia przyrodniczego a jedynie gospodarcze. (oprac. Janusz Korbel)

 

ARTYKUŁ:

"Tęsknota za prawdziwym lasem" - z prof. dr. hab. Jerzym Gutowskim rozmawia Grzegorz Bożek ("Dzikie Życie" nr 7,8(145,146)/2006)

LINKI:

Prof. Jerzy Gutowski - nota biograficzna z Wikipedii

Sylwetka Profesora Jerzego Gutowskiego - Instytut Badawczy Leśnictwa

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda