Szurkowska Olga z d. Rusko


Olga Szurkowska - nauczycielka, literatka, urodzona na białowieskich Podolanach

Rusycystka, nauczycielka, literatka. Urodziła się 10 lipca 1931 roku w białowieskich Podolanach, w zamożnej rodzinie chłopskiej Emiliana i Nadziei Rusko.

. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Białowieży kontynuowała naukę w gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Hajnówce (1945-1951). W tym czasie działała w organizacjach młodzieżowych, brała także udział w akcji zwalczania analfabetyzmu w rodzinnych Podolanach.
 
  W latach 1951-1954 studiowała filologię rosyjską na Wydziale Filologiczno-Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie, a następnie na Uniwersytecie Warszawskim, który ukończyła w 1958 roku. Występowała w Uczelnianym Zespole Pieśni i Tańca. Uczestniczyła w odgruzowywaniu Warszawy.

  Pracę jako nauczycielka języka rosyjskiego rozpoczęła w 1954 roku w Męskim Liceum Ogólnokształcącym, mieszczącym się przy ul. Grochowskiej w Warszawie. W latach 1956-1960 pracowała w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Elektoralnej, a w latach 1960-1965 w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym im. Dobieszewskiego przy ul. Dolnej w Warszawie. W 1965 r. podjęła pracę w warszawskim Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego, w którym pracowała do czasu odejścia na emeryturę w 1984 roku. Będąc już na emeryturze pracowała jeszcze w latach 1989-1991 w Liceum Medycznym przy ul. Ciołka w Warszawie.

  Swoje wspomnienia z dzieciństwa, lat szkolnych i studiów publikowała na łamach
„Głosu Białowieży”, w cyklu „Meandry mojego wędrowania”. Wydała dwie książki. W "Dziejach białowieskiej rodziny" (Białowieża 2001) zawarła opisy zdarzeń z dzieciństwa i lat młodzieńczych przypadających na okres międzywojenny i czasy II wojny światowej. Wspomina też swoich przodków związanych z Puszczą Białowieską od wieku XIX. W zbiorze opowiadań "Paraska i inne opowiadania" (Białystok 2003) także odnosi się do rodzinnych stron Puszczy Białowieskiej.

  Rodzona siostra znanego poety białowieskiego –
Borysa Russko. Na stałe mieszka w Warszawie, w okresie letnim odpoczywa w Białowieży. (oprac. Janusz Korbel,)

 

 

 

 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda