Głos Białowieży (Białowieża)


"Głos Białowieży" - ukazuje się od 1996r.

Pismo społeczności lokalnej. Powołane do życia na podstawie decyzji Zarządu Gminy Białowieża z dnia 19 września 1996 roku. „Głos” zaczął się ukazywać się w październiku 1996 roku jako pismo samorządowe. W kwietniu 1997 roku określił się jako „miesięcznik społeczności lokalnej”. W okresie od stycznia 2006 do stycznia 2007 roku ukazywał się jako „okazjonalnik lokalny”. Od czerwca 2007 roku na powrót stał się „miesięcznikiem społeczności lokalnej”.

      Pismo wydawane jest przez Białowieski Ośrodek Kultury. Ukazuje się zasadniczo raz w miesiącu, choć bywały też okresy, kiedy wydawane było nieregularnie. W latach 2001-2002 „Głos” w ogóle się nie ukazywał. Nakład pisma nie jest stały i waha się w granicach 100-400 egzemplarzy. W okresie od października 1997 do grudnia 2000 roku pismo było rozprowadzane odpłatnie w cenie 1 zł za egzemplarz.

      Kolejni redaktorzy naczelni „Głosu” to: Marek Kryda (1996-1997), Elżbieta Jabłońska (1997-1998), Nona Kurianowicz (1998-1999), Ludmiła Kanecka (1999-2000; 2004-2005), Anita Gwaj (2003-2004), Julita Tokajuk (2005-2007), Elżbieta Laprus (2007-2008), Mateusz Gutowski (od 2009) . (oprac. Piotr Bajko)

 

 


 

 

LINKI:

Storna internetowa zawierająca elektroniczne wydania "Głosu Białowieży"  (od 2/2007 do  2009)

 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda