Buszko Andrzej 

 
 Andrzej Buszko

Mgr historii, nauczyciel dyplomowany, pedagog.

Urodził się 19 listopada 1965 roku w Białymstoku, w rodzinie Aleksandra i Luby z domu Czapkowicz. Rodzinnie związany z Białowieżą. Ukończył białowieskie Technikum Leśne (1985), a następnie Wydział Historii Filii Uniwersytetu w Białymstoku (1992).

W latach 1986-1987 pracował jako nauczyciel w Bobrówce (gm. Jaświły). Po ukończeniu studiów udzielał się jako licencjonowany przewodnik turystyczny PTTK w Białowieży (1994-1997). Następnie pracował jako nauczyciel w Warszawie (1998-1999). Od 2004 do 2014 roku był nauczycielem i przez pewien czas wicedyrektorem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białowieży, a od 2016 roku pracuje jako nauczyciel i wychowawca w Technikum Leśnym w Białowieży.

Współautor (z Piotrem Bajko) monograficznego opracowania pt. „Cmentarz w Białowieży” (Białowieża 2023).

Posiada zbiór zdjęć archiwalnych dotyczących Białowieży i najbliższych okolic. Sam też fotografuje. Zdjęcia jego autorstwa bądź z jego zbiorów są publikowane głównie w prasie regionalnej (m.in. „Czasopis”, „Przegląd Prawosławny”, „Głos Białowieży”), a także w prasie ogólnokrajowej (m.in. „Nieznany Świat”) oraz w książkach autorstwa Piotra Bajko, z którym stale współpracuje. Zdjęcia p. Andrzeja goszczą także w naszej Encyklopedii Puszczy Białowieskiej.

Żonaty; jego żoną jest nauczycielka Halina Zieniuk.

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda