Ławrysz Jerzy (1931-2018) 

 

 Jerzy Ławrysz

(1931-2018)

Jeden z najbardziej znanych kierowców w Białowieży drugiej połowy XX wieku. Za kierownicą spędził całe swoje dorosłe życie.

  Urodził się 15 stycznia 1931 roku w Białowieży, w rodzinie Jerzego i Ireny z domu Dackiewicz. W 1950 roku ukończył trzyletnie Gimnazjum Mechaniczne w Hajnówce, zdobywając zawód ślusarza.

 Pracę zawodową rozpoczął w listopadzie 1950 roku jako pomocnik kierowcy w Hajnowskim Przedsiębiorstwie Przemysłu Drzewnego. Rok później został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej, gdzie również był kierowcą. W 1954 roku podjął pracę w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych w Hajnówce. Później pracował w Nadleśnictwie Białowieża i Ośrodku Remontowo-Budowlanym Lasów Państwowych – wszędzie w charakterze kierowcy. 12 sierpnia 1965 roku otrzymał angaż kierowcy w Białowieskim Parku Narodowym. Na emeryturę przeszedł z końcem lutego 1996 roku.

 W Białowieskim Parku Narodowym należał do najbardziej cenionych pracowników, o czym zaświadczają przyznawane mu nagrody i odznaczenia. W 1982 roku otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi, a dwa lata później Medal 40-lecia Polski Ludowej.

 Nie stronił też od pracy związkowej i społecznej. W 1983 roku został wybrany na członka Zarządu Niezależnego Samorządnego Związku Pracowników przy BPN, a 5 lat później uzyskał mandat radnego Gminnej Rady Narodowej w Białowieży na kadencję 1988-1994.

 Po przejściu na emeryturę przez około 10 lat pomagał jeszcze swemu synowi prowadzić firmę przewozową, obsługującą lokalny ruch turystyczny. Przez ten bardzo długi okres nie spowodował ani jednej kolizji drogowej, nigdy też nie został ukarany mandatem. 

Był żonaty; w 1954 roku ożenił się z Janiną Wąsowską. Z tego małżeństwa urodził się  syn Jerzy, który także obrał zawód kierowcy.

 Zmarł wskutek nieszczęśliwego wypadku 13 września 2018 roku. Miał 87 lat. Pochowany na cmentarzu w Białowieży. (Oprac. Piotr Bajko)

 

 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda