Skalski Jan, ksiądz prawosławny


 
Jan Skalski, ksiądz prawosławny

 Działalność duszpasterska ks. protojereja* Jana Skalskiego przebiegała na terenie dawnego województwa białostockiego w okresie od połowy lat 20. do pierwszej połowy lat 40. XX wieku.

 Parafię prawosławną św. Mikołaja Cudotwórcy w Białowieży ks. prot. Jan Skalski objął 25 października 1924 roku, po ks. Leoncjuszu Kańkowskim. Jej proboszczem pozostawał do 21 grudnia 1927 roku. Po ks. prot. Skalskim proboszczem białowieskiej parafii został Włodzimierz Ciechan.

 Ks. prot. Jan Skalski do 15 kwietnia 1931 roku pełnił funkcję duchownika (ojca duchownego, spowiednika) dekanatu Siemiatycze. Następnie był proboszczem parafii prawosławnej w Boćkach (od 15 kwietnia 1931 do 7 sierpnia 1932 roku). Później został duchownikiem dekanatu Bielsk Podlaski (do 20 sierpnia 1938 roku). W okresie od 20 sierpnia 1938 do 1943 roku był proboszczem parafii Michałowo. Następnie został przeniesiony w stan spoczynku. (Oprac. Piotr Bajko)

 * protojerej – pierwszy wśród księży soboru, proboszcz soboru; odpowiednikiem protojereja w Kościele Rzymskokatolickim jest kanonik.

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda