Tarkowski Andrzej K. (1933-2016), prof. h. c. 

Prof. Andrzej Krzysztof Tarkowski

Prof. Andrzej Krzysztof Tarkowski – polski embriolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, twórca szkoły naukowej embriologii doświadczalnej. Na początku swej kariery naukowej prowadził badania w Białowieskim Parku Narodowym.

Urodził się 4 maja 1933 roku w Warszawie. Absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją działalność naukową związał z macierzystą uczelnią. Kierował Zakładem Embriologii UW (w latach 1964-2003), był też dyrektorem Instytutu Zoologii UW (w latach 1972-2003). Współpracował z różnymi ośrodkami naukowymi w kraju i na świecie. Był członkiem wielu ważnych gremiów naukowych. W 2000 roku uzyskał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, a pięć lat później – Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Profesor Andrzej K. Tarkowski w połowie lat pięćdziesiątych prowadził badania nad rozrodem i śmiertelnością zarodkową u ryjówki aksamitnej w Białowieskim Parku Narodowym. Wyniki swych badań opublikował w wydawanym w Lublinie czasopiśmie naukowym „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” sec. C – Biologia (nry 9 z 1956 i 8 z 1957 roku). Podczas wizyt w Białowieży zatrzymywał się w pokoju gościnnym Zakładu Badania Ssaków PAN, urządzonym w górnym pomieszczeniu zabytkowej bramy pałacowej na terenie Parku Pałacowego. W dolnych pomieszczeniach bramy mieściły się pokoiki hodowlane; hodowano w nich ryjówki.

Profesor, który poza pracą zawodową zajmował się fotografią, przypomniał się Białowieżanom w 2001 roku. W Muzeum Przyrodniczo-Leśnym BPN odbyła się jego autorska wystawa fotograficzna pt. „Impresje botaniczne II”. Trwała ona od 16 czerwca do 3 września, zwiedziło ją blisko 20,5 tys. osób. Profesor osobiście uczestniczył w wernisażu, opowiadając zwiedzającym o swojej pasji fotograficznej i odkrywając tajemnice poszczególnych fotografii. Podzielił się także wspomnieniami o prowadzonych w BPN badaniach.

Profesor od czasu do czasu odwiedzał Białowieżę, do końca swych dni był zafascynowany Puszczą Białowieską.

Zmarł 23 września 2016 roku, tydzień później został pochowany na Cmentarzu Wawrzyszewskim. (Oprac. Piotr Bajko)

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak